Header Ads

Paito Auckland 4D

PAITO LENGKAP || ANGKA PENGELUARAN PASARAN AUCKLAND 4D, SELALU DI UPDATE SETIAP HARI NYA.. ^_^


TABEL RESULT AUCKLAND 4D 2020

JANUARI 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
--------78245120639419062108
0507130105432520693371438655
1533941392265974392236412905
7286614245622364503368634081
07173381922762131774--------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
FEBUARI 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
--------------------32443408
9073546928051907795036538214
6949611333070446113538663339
8431824515642215543880875365
305254860849852605023533----
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
MARET 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
------------------------1668
9086190662370647925667015310
5484159131083849486629708632
0134124440939327491504648352
8337414711236059777364556232
93505312--------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
APRIL 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
--------98985903948361102943
0084755527121941839680811670
8011709919086693838116668498
4038786337282950562212136046
9054675104772590------------
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
MEI 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
----------------810470384273
8920537536174395048186463718
5196621049058797916545033200
1794554056938204167693330028
0127618759460162760883242560
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
JUNI 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
2647185866077220354064542815
4034963124067410639137444326
7123216938846712724390281383
2073941653002723083934262397
26139505--------------------
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
JULI 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
--------43788939685561173657
1465560737521320406057764651
1708042763138662374497802206
5507517654509958493340304778
97176397083421350659--------
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
AGUSTUS 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
--------------------81698994
4599236527094303681006835425
2813209346523605842960853270
8923766319502480110751413794
7917621098956512715979655637
8715------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
SEPTEMBER 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
----622960359216073136184225
7349089254201891354007815217
2047415394848031355079236071
4647840919200776316929061273
051330397245xxxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
OKTOBER 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
------------9560075343918763
1647077651184469904131504069
6815881186641359610042089154
8413704531904388514601690341
690721798095572115039440----
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
NOVEMBER 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3927
7210290843725674346023961650
3870036119892649462394133077
4981154413307693076722993179
8737032696845038475580167913
2394------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
DESEMBER 2020™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
xxxx239417849210045833035087
4568825026077523283202046738
5897426306837290364450659634
2048683149007496263148836401
7199883502361605------------
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU


TABEL RESULT AUCKLAND - 4D 2021

JANUARY 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
xxxxxxxxxxxxxxxx573331009710
0483287663117580401034685997
8617026991844658209418227233
0796202939495677430082661968
7647421180469506193321876077
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
FEBUARI 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
3928834017290867104052067191
9405480225843640609933783174
5060485517472205048493275846
2554891488977940734512770625
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
MARET 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
4533031926449934604983553016
5710945271926445123470132877
4530869004095997368103841675
5088028673146871225084013916
063235096135----------------
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
APRIL 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
xxxxxxxxxxxx8845939051342014
7940471814436803053094010991
8307647128940469302240387255
9371386912670575727461331985
54387182886407614362xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
MEI 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
----------------xxxx14355783
9003258932667398003961309643
1974188983537944641220775160
4762398106847251436858916759
3122451003532875739830775146
4798------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
JUNI 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
----360813898496987060043926
5212096422087516540331905095
9472219687034286712530629805
2599601846739381909368003027
439759019232----------------
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
JULI 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
xxxxxxxxxxxx7389085914702747
3072314061188384261970344498
0637034856938176262075351498
8746620241568683304706938705
722858013472597113409128----
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
AGUSTUS 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7084
2902652302184832518926925120
0895744890310792305459018346
7157540335141576406281795926
5068373098054927234762100541
76654627xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
SEPTEMBER 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
xxxxxxxx25978421197695430894
5645218775406092591737541203
1546635894304951525631826027
4870902463918032004575212786
2632152650683107------------
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
OKTOBER 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
xxxxxxxxxxxxxxxx496272190547
7426947233095634016964081592
8977461012590037962583507913
9483872613205657249555403802
4025618709417785823315820458
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
NOVEMBER 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
3306967541545607219091657041
1952675942933402068521605951
7439401816942958620783293560
3302974551191957889370280594
62077752--------------------
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
DECEMBER 2021™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
--------47691238594223214486
8630347491183055539427437690
8157037819001167625794744895
3522803755732639797232580849
65204497964529107784--------
----------------------------
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU


TABEL RESULT AUCKLAND - 4D 2022

JANUARI 2022™
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU
--------------------12628108
2493274707549431861035812196
4029156798014289653073900428
3954573821898665124560502509
787481251679xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SENINSELASARABUKAMISJUMATSABTUMINGGU

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.